Schrijnwerkerij Josef Gillessen NV

Sinds 1990 bestaat de firma Schrijnwerkerij Josef Gilllessen NV met zetel in Schönberg. Oprichters zijn Josef Gillessen en zijn echtgenote Anita Gillessen-Henkes.

 • 1990  – Josef Gillessen sticht, na jarenlange ervaring bij de firma Gebr. Gillessen PGmbH in Schönberg zijn eigen zaak met één arbeider.
 • 1991 – hij bouwt een schrijnwerkerij in Schönberg.
 • 1994 – 3 arbeiders en 1 leerjongen worden in dienst genomen.
 • 1996 – Schrijnwerkerij Josef Gillessen NV wordt opgericht.
 • Einde jaren 90 ontwikkelt de schrijnwerkerij zich meer en meer tot dakdekkerij.
 • 1998 – de eerste vrachtwagen met kraan wordt aangekocht om ook de dakwerken beter en sneller uit te kunnen voeren.
 • 1999 – uit plaatsgebrek wordt een tweede werkhal gebouwd voor het toesnijden van de dakstoelen en als opslagplaats.
 • 2001 – de firma Josef Gillessen NV vervangt de vrachtwagen door een nieuwe met een meer krachtige kraan.
 • 2005-2006 – de firma Josef Gillessen neemt 2 nieuwe dakdekkers in dienst.
 • 2006 – een tweede nieuwe vrachtwagen met een 30m laadkraan wordt aangekocht om nog vlotter te kunnen werken.
 • 2008+2010 – de firma leidt in deze 2 jaren een leerjongen op.
 • 2013 – begint de schrijnwerkerij Josef Gillessen met de bouw van een nieuw kantoor met 2 woningen.
 • 2015 – vandaag telt ons bedrijf 5 arbeiders, 1 leerjongen en meewerkend bedrijfsleider Josef Gillessen.

Bedrijfsleider Schrijnwerkerij Josef Gillessen NV

Yannick Gillessen

Menuiserie et Toiture 2000 SARL

In 2000 wordt dochterbedrijf  Menuiserie & Toiture 2000 SA met zetel in Troisvierges opgericht  onder leiding van Josef en Anita Gillessen en telt 2 arbeiders.

 • 2000 – oprichting van dochterbedrijf  Menuiserie & Toiture 2000 SA
 • 2004 – 3 nieuwe arbeiders worden in dienst genomen in het dakwerkbedrijf.
 • 2009 –  Firma Menuiserie et Toiture koopt nieuwe vrachtwagen aan met 30m laadkraan.
 • 2011 – een bediende wordt aangeworven om de planning in goede banen te leiden.
 • 2012 – Yannick Gillessen vindt na zijn studies als bouwleider en technisch tekenaar  zijn weg in de firma Menuiserie et Toiture 2000 SA.
 • 2013 – hij voltooit succesvol een opleiding als gecertifieerd Passiefhuishandwerker.
 • 2014 – de SA wordt Menuiserie et Toiture SARL met Yannick Gillessen als bedrijfsleider.
 • 2015 – de firma telt 4 medewerkers en bedrijfsleider Yannick Gillessen.

Bedrijfsleider Menuiserie et Toiture 2000 SARL

Yannick Gillessen

Door voortdurende bijscholing van alle medewerkers blijven wij perfect op de hoogte van de vooropgestelde eisen in ons werkgebied.  Met vakkundig opgeleid personeel en goede raad  staan wij te uwe beschikking.

Personeel van beide firma’s:

7 Arbeiders:

 • Hans Werner: sinds 1996
 • Held Daniel: 1994-2004, sinds 2006
 • Ohlemacher Daniel: sinds 2012
 • Jan Löffler: sinds 2016
 • Leon Schür: sinds 2018
 • Henrottay Cèdric: sinds 2019
 • Krämer Michael: sinds 2020

1 Leerling:

 • Pauels Martin: sinds 2020

2 Bedienden:

 • Gillessen-Henkes Anita: sinds 1990
 • Arimont Fabian: sinds 2020

2 Bedrijfsleiders:

 • Josef Gillessen: sinds 1990 – 2016
 • Yannick Gillessen: sinds 2012